Connect with us

Shop Our Brand Items

ለዲያስፖራው ታስበው የተዘጋጁ ሞዓ አንበሳው የታተመባቸውን ማሰኮች፣ ቲሸርቶች፣ የስልክ ከቨሮች ፣ የእጅ ቦርሳዎችን ፣ ካልሲ ፣ የአንገት ልብሶችን ፣ ሁዲዎችን ፣ ኩባያዎችን ፣ ቦዲዎችን … ሌሎችንም ነገሮች በዚህ ሊነክ ተጠቅመው በቀላል ዋጋ ቤቶ ድረስ ያስመጡ።

http://bit.ly/Ethiopian-MOA-Lion

To Top